B&B Aan de Sluis

                                                Uniek plekje aan de sluis

Privacy

Dit is de privacyverklaring van B&B Aan de Sluis, vanwege het contact- c.q. contactformulier via onze website.

B&B Aan de Sluis respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de B&B Aan de Sluis. 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting bij B&B Aan de Sluis, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van B&B Aan de Sluis en gebruikt om met u te communiceren en u te informeren, als antwoord op uw vraag of reserveringsverzoek. Uw persoonsgegevens worden  alleen gebruikt door B&B Aan de Sluis. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en B&B Aan de Sluis.

Bewaartermijn

B&B Aan de Sluis bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.